Soustvarjanje života kojeg sanjate

 

Koliko od vas bi htjelo krenuti na put do soustvarjanja života kojeg sanjate?

Koliko od vas interesira rad samnom, u mali grupi, on line?
Uzet ču prvih 10.
Program, če trajati
1x tedensko po sat i 30 min.
2 meseca – 8 x

Želim radit sa onima koji su slični meni i svima vama za koje je program spreman,
koji su znatiželjni,
koji žele više od života,
koji žele dati životu ono što su primili, jer znaju, da to nije samo za njih, nego da sebe daju, djelu preko del, vibre, emocije, znanja, ljubavi.
Koji želu biti buđeni i vođeni na putu do svjesnog kreatora.

Upoznat čemo korace koje trebate raditi na putu do visoke vibracije, podizati vibraciju skroz zdjelično dno, radit čemo vježbe, biti ono što jesmo bez maske, odgovarat ču na sva pitanja, dat ču vam kratke vježbe za radit doma, kratke meditacije za doči u stik sa sobom, …

Da moguče je.
Dozvoljeno je.
Prirodno je, da smo srečni. Za to smo tu.
Srečni tu i sada i raditi sve što želite, poželite sa puno ljubavi.

Život je tu za vas, radi za vas, teče skroz vas, čeka na vas.

Trebate samo radit na tjelu, umu, srcu i duši i to tako da znate upravljat sa tjelom, umom i otkrit energiju u sebi i dovesti ju i dozvolit ji, da upravlja za vas.

Tu sam spremna za vas.

Hvala na povjerenju.

Ako osjetite krenemo.